.

Istoric

ȘCOALA DE SUB CETATE
Așezată la poalele majestoasei cetăți a Sighișoarei, Școala Gimnazială ,,Radu Popa’’ este continuatoarea pe linia tradiției privind procesul instructiv-educativ al școlii primare românești cu clasele I-VII din cetate.


Construcția localului s-a realizat din necesitatea obiectivă de a exista în zona centrală a orașului o școală românească. Trebuie reținut faptul că la această școală au învățat de-a lungul anilor pe lângă români, copii aparținând naționalităților conlucuitoare, existând întotdeauna o atmosferă de studiu în spiritul unei înțelegeri și colegialități exemplare.
Incepută în 1937, construcția școlii s-a finalizat în 1942. După întreruperi și greutăți pricinuite de lipsa de fonduri, școala primară pentru băieți, devenită apoi Școala Generală nr.1, a acoperit necesitățile școlare elementare din zonă, suferind diverse transformări de organizare, în funcție de cerințele de la un moment dat.

Din 1948 până în 1990 a funcționat ca școală mixtă cu secțiile română și germană pentru clasele I-VIII. Din 1990 secția germană va aparține Liceului Teoretic ,,Joseph Haltrich’’.
Clădirea a avut mult de suferit în urma inundațiilor din 1970, 1975 și 2001, subsolul devenind impropriu desfășurării procesului instructiv-educativ. Astfel mansardarea clădirii s-a impus cu stringență.
Pentru asigurarea unor bune condiții materiale și de o importanță majoră pentru școala noastră a fost realizarea proiectului ,,Modernizare Școala Generală ,,Radu Popa”. Urmărind alinierea instituției la nivelul cerințelor europene, în perioada 2007-2009 s-a efectuat mansardarea clădirii, fiind inființate șașe săli de clasă. La 28 mai 2004, școlii i-a fost atribuit numele distinsului istoric-arheolog Radu Popa, fost elev al acestei școli.

Radu Popa s-a născut la 23 iulie 1933, într-o familie de intelectuali sighișoreni. A copilărit și a făcut studiile primare la actuala Școală Gimnazială ,, Radu Popa’’, iar cele secundare la Liceul teoretic de băieți, actualul ,,Mircea Eliade’’, din Sighișoara.

Intre 1951-1956 a urmat cursurile Facultății de istorie din București, specializându-se în istorie și arheologie medievală. Intre 1957-1962 a urmat cursurile Facultății de drept. În 1962 a devenit doctor în istorie al Universității București, cu o teză despre Țara Maramureșului în veacul al XIV-lea, publicată în volum, în anul 1970 și premiată de Academia Română.
De-a lungul anilor, școala noastră a fost un lăcaș pentru începutul formării intelectuale a multor personalități, din cele mai diferite domenii de activitate: învațământ, literatură, filozofie, medicină, sport.

Amintim de:
Radu Deac, medic de talie europeană, specializat in chirurgie cardio-vasculară
Radu Voina, campion mondial la handbal.
Școala Gimnazial㠓 Radu Popa” are o suprafață de 2700 mp, fiind dotată cu laboratore de fizica-chimie, biologie, informatică, cabinet multifuncțional, sală de sport și bibliotecă.
În prezent în școală învață 341 de elevi repartizați în 15 clase, având ca ofertă educațională predarea intensivă a limbii engleze ți informatică.

Școala are iîn componența sa ca structuri urmatoarele: Școala primara Hetiur, Gradinița Hetiur, Gradinița cu Program Normal nr. 3 de pe strada Mihai Eminescu, sectia germană.
 
29
Profesori
 
 
+25
Concursuri
 
 
15
Clase
 
 
341
Elevi
 
545400 Sighisoara
str. Morii, nr. 28A